Naujienos

Nuo šiol mes dar profesionalesni ir stipresni!

Didžiuojamės pardavimų skyriaus vadovės Karolinos Grigaliauskaitės pasiekimu – ji tapo rinkodaros ekspertė ir įgijo Rinkodaros magistro laipsnį Vilniaus universitete!!! Nuo šiol mes dar profesionalesni ir stipresni!

Karolina apsigynė mokslinį darbą „Integruotosios rinkodaros komunikacijos priemonių taikymas vartotojų lojalumo stiprinimui“ bei atliko tyrimą, kuriame ištyrė vartotojų požiūrį į šiuolaikines ir tradicines rinkodaros komunikacijos priemones. Tyrimo rezultatai leido išskirti, kurios rinkodaros komunikacijos priemonės daro didžiausią įtaką jų pakartotiniam pirkimui. Tyrimo metu pasitvirtino lauko reklamos efektuvumas ir poveikis vartotojų lojalumui.

Šiuolaikinės organizacijos veikia ypač dinamiškoje, nuolatos kintančioje politinėje, socialinėje ir ekonominėje erdvėje. Visos įmonės ar organizacijos suvokia, kad galėtų išlikti ir plėstis rinkoje reikalingas lojalus vartotojas, kuris rinktųsi būtent jų teikiamas paslaugas ar gaminamą produkciją, tačiau joms reikia sugebėti tinkamai komunikuoti su tiksline ir potencialia rinka naudojantis ir derinant šiuolaikinio ir tradicinio marketingo komunikacijos elementus, tokius kaip reklama, asmeniniai pardavimai, viešieji ryšiai, pardavimų skatinimas, tiesioginis marketingas bei internetinis marketingas. Vartotojas to pasekoje nuolat gauna informaciją apie organizacijos teikiamas paslaugas ir produkciją. Organizacijos prisitaikymui sėkmingam stabilios padėties išlaikymui svarbus įmonės vadovų suvokimas apie integruoto marketingo tradicinių ir šiuolaikinių komunikacijos priemonių strategijos kūrimo būtinybę, teigiamos organizacijos reputacijos formavimą, naudojant tinkamas informacijos sklaidos priemones.

Vis gi, nesant galimybei pasirinti keleto komunikacijos su vartotoju priemonių, savo patencialų klientą visada galite pasiekti lauko reklama. Tai viena iš plačiausią žiūrovų auditoriją pasiekianti  reklamos rūšis. Galite būti tikri, kad lauko reklamos pagalba pasieksite savo klientų grupę.

Atliktas tyrimas atskleidė, kad vartotojų lojalumą tam tikram produktui, paslaugai ar įmonei labiausiai įtakoja reklama „iš lūpų, į lūpas“, televizija bei lauko reklama. Natūralu, kad pirmąją vietą užėmė reklama per asmeniškumą, juk dažniausiai artimo žmogaus patikima rekomendacija nulemia mūsų pasirinkimą. Reklama televizijoje išlieka tokia pati stipri bei paveiki žiūrovui. Tačiau ją, kitaip nei lauko reklamą, galima „išjungti“. Tikimybė, kad reklamą išvys potencialus vartotojas, stipriai sumažėja, o išlaidos šiai reklamai gana solidžios. Lauko reklama nedaug atsiliko nuo televizijos. Tyrimas įrodo, kad ši tradicinė reklamos priemonė nėra praradusi savo aktualumo, net gi priešingai – nukonkuravusi šiuolaikinę reklamos priemonę – internetą. Tyrimo rezultatus galite matyti diagramoje: